Vernieuwde spelregels

vernieuwde spelregels

Sinds 1 januari 2021 is het reglement van de Petanquesport gewijzigd hier onder staat het bericht van de NJBB .
Dit is belangrijk voor de leden die aan toernooien of competitie gaan deelnemen.

Het Reglement voor de Petanquesport (RPS) is gewijzigd per 1 januari 2021
De wijzigingen in het RPS behelzen in veel gevallen verplaatsing van tekst of herformulering (met het doel een en ander duidelijker te maken). Van de inhoudelijke wijzigingen geeft de reglementencommissie hieronder een overzicht.

• Ten eerste gaat het om wijziging van het toegestane gebied waar de werpcirkel kan worden getrokken/neergelegd en waar het but na uitwerpen geldig is.
De werpcirkel moet worden geplaatst op minstens 1,5 meter van een andere in gebruik zijnde cirkel (was 2 meter). Nieuw is dat ook geldt: minstens 1,5 meter van een but dat in gebruik is (artikel 6 en artikel 7.2).
Uitwerpen but: minstens 50 cm (was 1 meter) van enig obstakel en van de uitlijn aan de kopse kant van de baan. Er geldt geen minimale afstand meer tot de (eventuele) uitlijnen aan de zijkant van de baan. Ook moet de afstand van het but tot een andere in gebruik zijnde cirkel of but minstens 1,5 meter zijn (artikel 7.3).

• Voor het incorrect plaatsen van het but (als de tegenstander het niet goed had uitgeworpen) gelden de sancties van artikel 35 voor de speler die de overtreding beging; bij herhaling wordt opnieuw een sanctie opgelegd, maar nu aan de gehele equipe (artikel 6).

• In meer artikelen is nu bepaald dat boules alleen mogen worden teruggelegd als zij waren gemarkeerd, zodat nu in alle gevallen geldt dat terugleggen alleen is toegestaan als de positie vooraf gemarkeerd was (nieuw in artikel 22 en artikel 23).

• Het verbod op nat maken van de boules en but is geschrapt (stond in artikel 16).

• Als een equipe niet binnen 30 minuten na het vastgestelde tijdstip van begin respectievelijk hervatting van de partijen aanwezig is, wordt het gediskwalificeerd (was 1 uur) (artikel 32).

• Een speler die meer dan 30 minuten na het begin van een partij aanwezig is mag aan die partij niet meer deelnemen (was 1 uur) (artikel 33).

• De eerste werpronde van een partij wordt geacht te zijn begonnen zodra het but is uitgeworpen, ongeacht of dat een geldige uitworp is. De volgende werprondes worden geacht te zijn begonnen zodra de laatste boule uit de vorige werpronde tot stilstand is gekomen (artikel 33).

• De scheidsrechter heeft voor de bestraffing van spelers of equipes die weigeren zich bij zijn beslissingen neer te leggen afhankelijk van de ernst van de overtreding, de keus om hen uit te sluiten voor (de rest van) een partij of geheel te diskwalificeren (artikel 40).

 

 

Met vriendelijke groet,
Wedstrijdcommissie AT