Verantwoord Jeu de Boulen bij Allez Tirer. (Wijzigingen per 25-08-2020 zijn in het rood)

 

Het zal u niet ontgaan zijn dat vanaf 1 juli de regels weer versoepeld zijn voor de sportverenigingen. Dat betekent ook dat Allez Tirer weer belangstellende op de club mag verwelkomen om een balletje te gooien.

Alleen dat zal voorlopig, net zoals voor onze leden, in beperkte zin mogelijk zijn en onder strikte voorwaarden.

We mogen nu ook weer interne toernooien en competities spelen. Alle spelvormen zijn weer toegestaan. Het organiseren van grote toernooien met leden van andere verenigingen, is nog niet mogelijk.

Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen. Dat betekent dat van alle leden flexibiliteit wordt gevraagd.
Alleen als er rekening wordt gehouden
met elkaar, zijn er steeds meer mogelijkheden voor het spel en de sociale contacten.

Om alles in goede banen te leiden, zijn er door de sportbonden en NOC*NSF verschillende protocollen en checklists opgesteld, die van belang zijn om verantwoord te kunnen sporten.

Verenigingen hebben de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten en het handhaven van de maatregelen.

De gemeente kan bij overtreding hiervan over gaan tot het weer sluiten van de accommodatie.

Het is dus in ons aller belang om de hierna genoemde afspraken en regels ter harte te nemen.

Vanaf 7 juli 2020 is de kantine weer geopend. Voor het gebruik zijn strikte regels opgesteld. De binnenbanen blijven nog gesloten.


Afspraken en regels

 • Houdt te allen tijde 1,5 afstand van elkaar op de baan.
 • Schud geen handen voor en na de activiteit.
 • Alle spelvormen zijn weer mogelijk.
 • Gebruik alleen je eigen boules en but, die je hebt meegenomen van huis.
 • Tegenstanders moeten zich voorbij het but of achter de speler bevinden op een 1,5 meter afstand.
 • Raap niet andermans but of boules op. Om te voorkomen dat na een méne niet duidelijk is welke boule van wie is, is het aan te raden om je boules vooraf te markeren.
 • De speler die het but verkeerd uitgooit, pakt zijn but op. De tegenstander legt een eigen but op de reglementaire afstand.
 • Maak alleen gebruik van je eigen meetinstrumenten (rolmaat/meetlint) die je hebt meegenomen.
 • Maak alleen gebruik van je eigen tossmunt.
 • Ook als er tijdens een partij moet worden gemeten, mag één speler van de andere partij meekijken met inachtneming van 1,5 meter afstand.
 • Als je een scorebord gebruikt, dan houdt 1 persoon van de betreffende partij de scores bij.
 • Er worden geen werpcirkels gebruikt.

 Overige maatregelen en uitgangspunten:

Neem de 1,5 meter in acht voor en bij het betreden van de buiten accommodatie.

Houd u aan de gemarkeerde looproute.

Men bepaalt onderling met wie men wil spelen. Geen Bal in de zak. Houdt tussen het moment dat bepaald is met wie en waar men speelt, minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar op het buitenterrein.

Betreedt gefaseerd de banen.

Er zijn maximaal 14 buitenbanen beschikbaar om te spelen. ER WORDT T.N.O. ALLEEN BUITEN GESPEELD!!!
Er worden gemarkeerde banen aangewezen die beschikbaar zijn om te spelen. Tussen de speelbanen wordt er minimaal één baan ( 2,5 meter) vrij gehouden die niet betreden mag worden.

Er zullen voldoende desinfecterende spray/schoonmaakdoekjes bij de banen aanwezig zijn voor gebruik. Schoonmaakdoekjes na gebruik deponeren in de daarvoor bestemde afval bak.

Het maximum aantal leden dat de accommodatie op een speelmiddag/-avond kan bezoeken is 48.

Mocht dit aantal dreigt overschreden te worden dan kan helaas geen toegang meer worden verleend.

De toiletgelegenheid is open. Na gebruik is men zelf verantwoordelijk voor schoonmaak, zie de voorschriften. Ook bij het betreden hiervan houdt men de voorgeschreven onderlinge afstand.

Stoelen zijn vrij en worden NIET meer gereserveerd. Deze worden ook niet meer schoongemaakt, mogen wel worden verzet maar de 1,5 meter afstand van elkaar blijft een feit. Wel na gebruik terug zetten!!!

Wilt u gebruik maken van de kantine, volgt u dan de aangegeven looproute en de strikte regels op.

Neem de voorgeschreven RIVM hygiënemaatregelen in acht; hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Was je handen met water en zeep na iedere partij. Hiervoor is de wasbak in het invalidentoilet beschikbaar.

Neem de boule tas en persoonlijke eigendommen na het spelen weer mee naar huis.

Tijdens de speelmiddag/-avond zijn er 2 Corona coaches aanwezig, die de leden helpen om de regels goed uit te voeren en toezien op de naleving daarvan. Personen die zich hier niet aan houden zullen hierop worden aangesproken. Attendeer zelf ook de anderen, indien iets niet goed dreigt te gaan. LET OP JE GEZONDHEID!

De Corona coaches houden van iedere speelmiddag/-avond een presentielijst bij en zijn herkenbaar door een geel hesje.


Tenslotte nog het volgende.

Het merendeel van het ledenbestand van onze vereniging behoort tot de kwetsbare doelgroep ouderen. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met de gezondheid van deze doelgroep. Neem je eigen verantwoordelijkheid en bezoek alleen de vereniging als je geen gezondheidsklachten hebt.

Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38C°).

 

De openingstijden van onze locatie aan de dr. Albert Schweitzerdreef 473 zijn:

Dinsdag: 19.00 uur – 22.00 uur

Donderdag: 19.00 uur – 22.00 uur

Vrijdag: 13.00 uur – 17.00 uur

Zondag: 13.00 – 17.00 uur