Corona maatregelen

Verantwoord Jeu de Boulen bij Allez Tirer.

Het zal u niet ontgaan zijn dat vanaf 23 maart 2021 de regels weer versoepeld zijn voor de sportverenigingen. Dat betekent ook dat Allez Tirer weer belangstellenden op de club mag verwelkomen om een balletje te gooien.

We mogen nu nog GEEN interne toernooien en competities spelen. Het organiseren van grote toernooien met leden van andere verenigingen, is nog steeds niet mogelijk.

De anderhalve meter maatregel is en blijft nog steeds van kracht. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen. Dat betekent dat van alle leden flexibiliteit wordt gevraagd.
Alleen als er rekening wordt gehouden
met elkaar, zijn er steeds meer mogelijkheden voor het spel en de sociale contacten.

Om alles in goede banen te leiden, zijn er door de sportbonden en NOC*NSF verschillende protocollen en checklists opgesteld, die van belang zijn om verantwoord te kunnen sporten.

Verenigingen hebben de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten en het handhaven van de maatregelen.

De gemeente kan bij overtreding hiervan over gaan tot het weer sluiten van de accommodatie.

Het is dus in ons aller belang om de hierna genoemde afspraken en regels ter harte te nemen.

De kanine is gesloten.


Afspraken en regels

 • Houd te allen tijde 1,5 afstand van elkaar op de baan.
 • Schud geen handen voor en na de activiteit.
 • Gebruik alleen je eigen boules en butje, dat je hebt meegenomen van thuis.
 • Tegenstanders moeten zich voorbij het butje of achter de speler bevinden op 1,5 meter afstand.
 • Raap niet andermans but of boules op. Om te voorkomen dat na een méne niet duidelijk is welke boule van wie is, is het aan te raden om je boules vooraf te markeren.
 • De speler die het butje verkeerd uitgooit, pakt zijn butje op. De tegenstander legt een eigen butje op de reglementaire afstand.
 • Maak alleen gebruik van je eigen meetinstrumenten (rolmaat/meetlint) die je hebt meegenomen.
 • Maak alleen gebruik van je eigen tossmunt.
 • Ook als er tijdens een partij moet worden gemeten, mag één speler van de andere partij meekijken met inachtneming van 1,5 meter afstand.
 • Als je een scorebord gebruikt, dan houdt 1 persoon van de betreffende partij de scores bij.
 • De werpcirkel mag door 1 persoon gebruikt worden.

 Overige maatregelen en uitgangspunten:

Neem de 1,5 meterregel in acht voor en tijdens het betreden van de buitenaccommodatie.

Houd u aan de gemarkeerde looproute.

Men bepaalt onderling met wie men wil spelen.  Houd tussen het moment dat bepaald is met wie en waar men speelt, minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar op het buitenterrein.

 

Er zijn maximaal 14 buitenbanen beschikbaar om te spelen. ER WORDT T.N.O. ALLEEN BUITEN GESPEELD!!!

Er zullen voldoende desinfecterende spray/schoonmaakdoekjes bij de banen aanwezig zijn voor gebruik. Schoonmaakdoekjes na gebruik deponeren in de daarvoor bestemde afvalbak.

Het maximum aantal leden dat de accommodatie op een speelmiddag/-avond kan bezoeken is 48.

De toiletgelegenheid is open. Na gebruik is men zelf verantwoordelijk voor schoonmaak, zie de voorschriften. Bij het gebruik van het toilet houdt men de voorgeschreven onderlinge afstand aan.

 

Neem de voorgeschreven RIVM hygiënemaatregelen in acht; hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Was je handen met water en zeep na iedere partij. Hiervoor is de wasbak in het invalidentoilet beschikbaar.

Neem de boulestas en persoonlijke eigendommen na het spelen weer mee naar huis.

Tijdens de speelmiddag is er 1 corona coach aanwezig, die de leden helpt om de regels goed uit te voeren en toeziet op de naleving daarvan. Personen die zich  niet houden aan de regels ,zullen hierop worden aangesproken. Attendeer zelf ook de anderen, indien iets niet goed dreigt te gaan.

LET OP JE GEZONDHEID!

De corona coach houdt van iedere speelmiddag een presentielijst bij en hij/zij is herkenbaar aan een geel hesje.


Tenslotte nog het volgende.

Het merendeel van het ledenbestand van onze vereniging behoort tot de kwetsbare doelgroep ouderen. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met de gezondheid van deze doelgroep. Neem je eigen verantwoordelijkheid en bezoek alleen de vereniging als je geen gezondheidsklachten hebt.

Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38C°).

 

De openingstijden van onze locatie aan de dr. Albert Schweitzerdreef 473 zijn:

Dinsdag: 13.30 uur – 15.30 uur

Vrijdag: 13.30 uur – 15.30 uur