Corona maatregelen

Verantwoord Jeu de Boulen bij Allez Tirer.

Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen. Dat betekent dat van alle leden flexibiliteit wordt gevraagd.
Alleen als er rekening wordt gehouden
met elkaar, zijn er steeds meer mogelijkheden voor het spel en de sociale contacten.

Om alles in goede banen te leiden, zijn er door de sportbonden en NOC*NSF verschillende protocollen en checklists opgesteld, die van belang zijn om verantwoord te kunnen sporten.

Verenigingen hebben de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten en het handhaven van de maatregelen.

De gemeente kan bij overtreding hiervan over gaan tot het weer sluiten van de accommodatie.

Het is dus in ons aller belang om de hierna genoemde afspraken en regels ter harte te nemen.

 


Afspraken en regels

  • Schud geen handen voor en na de activiteit.
  • Gebruik alleen je eigen boules en butje, dat je hebt meegenomen van thuis.
  • Tegenstanders moeten zich voorbij het butje of achter de speler bevinden .
  • Maak alleen gebruik van je eigen meetinstrumenten (rolmaat/meetlint) die je hebt meegenomen.
  • Ook als er tijdens een partij moet worden gemeten, mag één speler van de andere partij meekijken .

 Overige maatregelen en uitgangspunten:

Neem de voorgeschreven RIVM hygiënemaatregelen in acht; hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Was je handen met water en zeep na iedere partij. Hiervoor is de wasbak in het invalidentoilet beschikbaar.

Neem de boulestas en persoonlijke eigendommen na het spelen weer mee naar huis.

LET OP JE GEZONDHEID!

 


Tenslotte nog het volgende.

Het merendeel van het ledenbestand van onze vereniging behoort tot de kwetsbare doelgroep ouderen. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met de gezondheid van deze doelgroep. Neem je eigen verantwoordelijkheid en bezoek alleen de vereniging als je geen gezondheidsklachten hebt.

Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38C°).